cs  en

NIGHT CLUB VELVET

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NIGHT CLUB PRAHA - VELVET 

Třpytivá perla erotické zábavy v centru Prahy se jmenuje night club Velvet. Náš pětihvězdičkový podnik s mnohaletou tradicí je vyhledávaný hlavně VIP klientelou. Je obklopen mladými sexy dívkami, které Vás vítají do světa splněných přání.

Více informací

NAŠE  SLUŽBY

  • autoerotika
  • lesbishow
  • masáže
  • striptýz
  • escort
  • pokoje s vířivou vanou
  • hlídané parkoviště
  • bankomat
  • klimatizace
  • uzavřená společnost

Více informací

NATÁČELO SE U NÁS

V CLUBU VELVET SE NATÁČELO NĚKOLIK SKVĚLÝCH FILMŮ

Film Nestyda - komedie podle bestselleru Michala Viewegha "Povídky o manželství a o sexu" s Jiřím Macháčkem v hlavní roli - fotografie z natáčení přímo z našeho clubu...

 

Více informací

Obsah jen pro dospělé! AJ (2)

By clicking on "OK" I enter the next level of the web pages located on the public Internet and by doing this I confirm the following:

1. I am more than 18 years old

2. If I am located in a state, where the full age limit is specified differently from the Czech Republic, I hereby confirm that I meet all conditions of full age and I am legally allowed to view these pages

3. I hereby agree with the use of sexually-oriented material for my personal needs, in private. I am not offended by sexually-oriented material and I am entering these web pages voluntarily.

4. I will select and use only the materials that do not violate the laws of the state where I am presently located.

5. I will neither provide nor indirectly allow access to the material acquired at this website to persons younger than 18 years nor to any other individuals that do not meet the conditions specified herein

6. I understand that all graphics and text on this website are protected by copyright - any transmission of the contents or a part thereof without prior written agreement of the server operator is explicitly prohibited.

7. Any content located on the site has been acquired legally and all individuals depicted in the galleries and in the videos are older than 18 years of age.

ENTER if you meet all conditions specified in 1-7 and leave immediately if you do not meet these conditions.

                                                                   OK                       Cancel

Obsah jen pro dospělé!

1. Je mi více než 18 let

2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

3. Souhlasím s užitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobní potřebu, a to v soukromí. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a na uvedené stránky vstupuji zcela dobrovolně.

4. Budu si vybírat a používat pouze takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím.

5. Neposkytnu ani nepřímo, neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším 18 let, ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

6. Beru na vědomí, že veškeré obrazové a textové materiály na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem - jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele tohoto serveru je výslovně zakázáno.

7. Veškerý obsah, který se na webu nachází, je legálně pořízen a všichni aktéři zde zobrazovaní jak ve foto setech tak videích jsou starší 18  let.

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené v bodech 1-7 VSTUPTE, pokud tyto podmínky nesplňujete, opusťte prosím, ihned tyto stránky.

                                                                   Vstoupit                       Odejít